Skagen Restaurant

Om oss

Historien sitter i veggene, sier et gammelt uttrykk. Få i Stavanger, om noen, kan si det med like stor troverdighet som familien Hansen. Huset som familien fikk oppført i Skagen 18 i perioden 1701–1710, der de fremdeles har sitt virke, regnes som det eldste bygget i dagens Stavanger. Nest etter Stavanger domkirke.
Skagen 16, sjøhuset som Skagen Restaurant ligger i, ble oppført i 1780. Først og fremst som lager, både for proviant til skipene og for varer som kom sjøveien.

I 1976 ble lageret omgjort til restauranten ”Sjøhuset Skagen” – den første rendyrkede restauranten i Stavanger utenfor byens hoteller. Familien Hansen stod for driften fram til begynnelsen på 1990-tallet, da Ståle Mørch overtok.

Ved utgangen av 2016 ble restauranten så stengt for betydelig renovering, men gjenåpnet av Familien Hansen februar 2017. Rent visuelt har den nye restauranten færre detaljer enn sin forgjenger, uten å være minimalistisk, men den har beholdt hovedelementet: Det røffe trevirket. Med andre ord tradisjon med ny vri, i likhet med menyen.